Bezpečnostní opatření

ZÁSADY PŘI PRÁCI S VOSKY

Informace týkající se teplot pro aplikaci jednotlivých vosků jsou uvedeny na obalu vosků HOLMENKOL. Při přípravě lyží nebo snowboardů by přesto měla být vždy učiněna určitá bezpečnostní opatření a práce by měla probíhat podle určitých pravidel:

  • Vždy zajistěte, aby místo, kde pracujete, mělo dostatečnou ventilaci a bylo dobře větrané!
  • Nikdy nevystavujte vosky otevřenému ohni!
  • Nikdy během nanášení vosků nekuřte!
  • Vždy používejte speciální voskovací žehličky!
  • Teploty uvedené na jednotlivých voscích by neměly být překročeny! (Zabraňte vzniku kouře!)
  • Výrobky s vysokým obsahem fluoru by měly být zažehlovány při teplotách od 115°C do maximálně 140°C,. Vyšší teploty nejsou nutné. Vosky HOLMENKOL NEJSOU toxické a NEŠKODÍ životnímu prostředí; toxické (Zabraňte vzniku kouře!)
  • Pokud používáte spreje, zajistěte, aby místo, kde pracujete, mělo dostatečnou ventilaci; nevdechujte výpary.
  • Pokud kartáčujete skluznici kartáčem SpeedBrush (rotační kartáč), dostávají se do ovzduší mikroskopické částice vosku. Doporučujeme vám, abyste pro ochranu dýchacích cest a očí používali ochrannou masku a brýle.
  • Pokud používáte přípravky na čištění skluznice, zajistěte, aby místo, kde pracujete, mělo neustále dostatečnou ventilaci a bylo dobře větrané a v žádném případě nevdechujte přímo výpary!