Co ovlivňuje výběr lyžařských vosků?

TEPLOTA

Vosky e-shop

lyžařské vosky můžete zakoupit v našem e-shopu

Jako první výrobce vosků na světě vzala firma HOLMENKOL při vývoji svých vosků do úvahy kromě teploty vzduchu rovněž teplotu sněhu, typ sněhu, strukturu sněhu a také obsah vody ve sněhu a relativní vlhkost. Z tohoto důvodu u svých závodních vosků firma HOLMENKOL udává jako teploty pro aplikaci jednotlivých vosků odpovídající teploty sněhu. Díky větší hustotě sněhu se jeho teplota mění mnohem pomaleji než teplota vzduchu; to znamená, že teplota sněhu je stabilnější a konstantnější než teplota vzduchu i za extrémního počasí (jako je například ostrý suchý vítr). Důsledkem je, že se mezi teplotou vzduchu a teplotou sněhu mohou vyskytovat značné rozdíly.

STRUKTURA A VLHKOST SNĚHU

Struktura sněhu je nejdůležitějším vodítkem při výběru optimálního vosku. Velikost sněhových krystalů ovlivňuje odolnost proti obroušení (efekt tření) a obsah vody ve sněhu ovlivňuje skluzné vlastností (efekt přilnavosti). HOLMENKOL rozlišuje mezi novým sněhem a jemnozrnným/hrubozrnným starým sněhem. Tyto formy sněhu se mohou vyskytnout jako sníh suchý, vlhký nebo mokrý. Každá z těchto kombinací ovlivňuje výběr ideálního vosku. Za jistých okolností může být sníh velmi vlhký a zároveň mít ostré, tvrdé krystaly. V takovém připadě je třeba použít vosk velmi odolný proti obroušení, který ale má zároveň vynikající vodu-odpuzující vlastností. Uvedením nové technologie Hybrid vzala firma HOLMENKOL při vývoji vosků v úvahu důležitost struktury sněhu. Tato technologie umožňuje vytvoření unikátní a bezkonkurenční kombinace materiálů odolných proti obroušení, které vykazují ty nejlepší vodu-odpudivé vlastnosti. Z tohoto důvodu jinak problematický umělý sníh již nepředstavuje při výběru vosků žádné problémy.

Struktura sněhu je dále do velké míry ovlivněna větrem. Nový nebo vlhký sníh je větrem rychle vysušen. Sníh je tak agresivnější a je třeba použít tvrdší směsi vosků, ačkoliv teplota sněhu zůstává stejná. Silný vítr navíc rozbíjí krystaly nového sněhu a sněhové pokrývky. To vede k tomu, že se sníh stává kompaktnějším a dochází k vyššímu tření mezi sněhem a skluznicí lyží nebo snowboardu.