PODMÍNKY PŮJČOVÁNÍ

 • Lyžařské vybavení bude zapůjčeno pouze po předložení platného občanského průkazu, uvedení adresy a telefonního čísla a zaplacení půjčovného a kauce dle půjčených věcí.
 • Půjčovné i kauce budou vyměřeny dle aktuálního ceníku a uhrazeny v den vypůjčení.
 • Před vypůjčením vybavení je ideální přijít v průběhu týdne před daným termínem, abychom měli čas Vám set připravit na daný termín a vy jste neztráceli čas čekáním na přípravu lyží (seřízení a další úkony).
 • V případě překročení půjčovní doby bez předchozí omluvy a domluvy, nebude doba překročení účtována dle ceníku jako prodloužení, ale opět jako samostatná doba výpůjčky.
 • Zákazník je povinen vrátit zapůjčenou výbavu dobrém stavu. V případě poškození vybavení úmyslně nebo z nedbalosti, je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu. V případě ztráty, odcizení, či úplného zničení, uhradí zákazník hodnotu zapůjčených věcí dle našeho aktuálního ceníku.
 • Za předčasné vrácení lyžařského vybavení se půjčovné nevrací.
 • Vybavení je nutno vrátit do půjčovny suché a čisté! V případě vrácení ve špatném stavu (špinavé, mokré vybavení), účtujeme navíc 200,- Kč.
 • Pokud zákazník nevrátí vybavení do 3 dnů od data vrácení, považujeme vybavení za odcizené a kontaktujeme Policii ČR. V takovém případě propadá vratná kauce a je nutno doplatit plnou cenu vypůjčených věcí.
 • Při vrácení výpůjčky vracíme zákazníkovy vratnou kauci podle výpůjční smlouvy. Při vracení kauce zákazník stvrzuje svým podpisem převzetí peněz zpět. Vratná kauce bude v případě potřeby použita k platbě doplatku půjčovného při pozdním vrácení, k platbě servisních nákladů při vrácení poškozeného vybavení, k platbě poplatku při vrácení vybavení ve špatném stavu
 • Veškeré vypůjčené vybavení je připravováno v našem servise, lyže jsou nabroušeny, navoskovány a odborně seřízeny podle vámi uvedených informacích o lyžaři. Ke každé smlouvě o zapůjčení od nás dostanete v rámci ceny půjčovného potvrzení o seřízení, které bývá vyžadováno v případě úrazu jako doklad pro pojišťovnu a které je vyžadováno na dětských lyžařských kurzech. Toto potvrzení neevidujeme, je vhodné si je vyfotit. Bez fotky Vám duplikát nevystavíme a musíte uhradit seřízení znovu.
 • Některé testovací lyže si u nás můžete za výhodných podmínek koupit. V případě následného zakoupení půjčeného nebo nového páru lyží stejného typu, Vám odečteme z jejich ceny první tři dny půjčovného.
 • Pro větší skupiny a školní výcvikové kurzy nabízíme individuální ceny. V případě zájmu se zeptejte přímo v obchodě nebo nás kontaktujte emailem na prodejna@trtiksport.cz.